SyncBackFree

U maakt uiteraard regelmatig een back-up van uw persoonlijke bestanden zodat u bij een computercrash, brand of diefstal niet meteen alles kwijt bent. Niet? Ai, dan wordt het tijd om in actie te komen! Schaf een externe harde schijf aan (bij voorkeur een via het netwerk aan te sluiten NAS) en ga met SyncBackFree aan de slag. Met SyncBackFree kunnen de persoonlijke bestanden in een paar muisklikken en zonder al te veel denkwerk worden veiliggesteld. Lekker makkelijk en snel, dus geen redenen meer om er onderuit te komen!

Profielen aanmaken
De installatie van SyncBackFree is eenvoudig. Nadat het programma is opgestart, kan met de knop Nieuw links onderin het programmavenster direct een back-up/ synchronisatieprofiel worden aangemaakt. Geef een herkenbare profielnaam op (bijvoorbeeld "Mijn documenten") en kies in het volgende venster bij voorkeur de optie Kopie (zodat lokaal verwijderde bestanden ook van de back-uplocatie worden verwijderd). Met de optie Back-up blijven alle bestanden op de back-uplocatie behouden, ook al zijn ze lokaal reeds verwijderd. Niet erg praktisch wanneer de back-up ooit weer terug moet worden gezet, zie dan maar weer eens te achterhalen welke bestanden uit de back-up niet relevant meer zijn... Nadeel van de optie Kopie is wel dat óók per ongeluk verwijderde bestanden bij de eerstvolgende synchronisatie uit de back-up worden verwijderd!

Wordt gebruik gemaakt van een externe back-uplocatie dan kan via de knop Volgende een FTP-locatie worden opgegeven, anders kunnen met de knop Klaar direct de bron- en doelmap worden opgegeven; dit gaat het makkelijkst via de gele map-icoontjes links naast het invoerveld. In het voorbeeld is dat al gedaan: de lokale map met persoonlijke documenten staat hier op D:\[gebruikersnaam] (de bron) en de back-uplocatie is L:\[gebruikesnaam] (de doelmap op een externe schijf). De doelmap bestond overigens nog niet, doordat "[gebruikersnaam]\" er handmatig aan toegevoegd is zal deze automatisch worden aangemaakt.

Met een klik op de knop OK is het profiel voor de geautomatiseerde back-up aangemaakt (er kan eventueel nog een simulatie worden uitgevoerd om te controleren of de instellingen juist zijn en om inzichtelijk te maken wat precies de gevolgen op bestandsniveau zijn). Op deze wijze kan voor elke veilig te stellen map (zie het begin van deze paragraaf) een profiel worden aangemaakt: Koppel elke bronmap (op de harde schijf) aan een doelmap (op de back-uplocatie) en stel het profiel naar wens in.

Profielen beheren
Een aangemaakt profiel kan altijd weer worden aangepast of desnoods verwijderd. Selecteer daarvoor het betreffende profiel in het hoofdscherm en klik linksonder op de knop Wijzig of Verwijder. De knop Wijzig heropent het scherm voor het selecteren van de bron- en doelmap. Met de knoppen Kies submappen en bestanden en Wijzig Filters kunnen irrelevante submappen en bestanden desgewenst worden uitgesloten voor back-up. Vergeet tot slot niet een back-up van de aangemaakte profielen te maken door ze via Profielen, Profiel exporteren te exporteren naar de back-uplocatie. Ze kunnen dan altijd weer (via Profielen, Profiel importeren) worden hersteld.

De back-up uitvoeren
Selecteer de veilig te stellen profielen (met de toetscombinatie CTRL-A kunnen alle profielen in één keer worden geselecteerd) en klik op de knop Uitvoeren, het programma begint nu met het analyseren van de verschillen tussen de bron en doelmappen. Zodra alle data is ingelezen, toont SyncBackFree een scherm met de verschillen tussen de bestanden op de lokale schijf (bron) en de laatstgemaakte back-up (doel). Zijn de voorgestelde wijzigingen akkoord (wat meestal het geval is), klik dan op Doorgaan met uitvoering.

Zodra de back-up met succes is afgerond, geeft het hoofdvenster in de kolom Resultaat aan dat de back-up met succes is afgerond. In de kolom Laatst uitgevoerd staat het tijdstip waarop dit heeft plaatsgevonden.

Het maken van back-ups agenderen
Het enige wat nu nog rest, is het agenderen van de back-up zodat er periodiek een back-up wordt gemaakt. De frequentie kan, op basis van de maximaal aanvaardbare risico's, zelf worden bepaald (bijvoorbeeld de eerste van elke maand, elke vrijdagmiddag of elke dag). activeren van de back-up kost slechts enkele handelingen en aangezien alleen gewijzigde bestanden worden gekopieerd, kost het maken van een back-up niet al te veel tijd.

Categorie: 
SyncBackFree